Flyers

4-färgs tryck på en eller två sidor
A7 (105x74mm)
A6 (148x105mm)
A5 (210x148mm
A4 (297x210mm)
A3 (420x297mm)
A65 (210x105mm)
1/3 A4 (210x99mm)
1/2 A4 (297x105mm)

Kategori: Etikett: